15/6/06

MANIFEST PEL SI I EL QUE VAIG DIR PUBLICAMENTManifest pel ‘SÍ’ a l’Estatut Nosaltres, dones i homes de Catalunya, davant la convocatòria del referèndum per aprovar el nou Estatut d'Autonomia volem expressar la nostra decisió de participar-hi i de votar-hi afirmativament. Creiem que el text aprovat per les Corts Generals, a iniciativa del Parlament de Catalunya, és un pas important en el reconeixement de les aspiracions nacionals catalanes. El nou Estatut enforteix les institucions, la capacitat financera de la Generalitat i els instruments d’autogovern per assegurar que Catalunya es pugui desenvolupar com a societat de benestar i com a país creador de riquesa. Institucions, partits, entitats, experts i agents de tots els sectors han treballat intensament i llargament per portar a bon port aquesta reforma. El nou Estatut, amb voluntat i ambició de futur, recull la realitat present i els canvis socials, econòmics, culturals i polítics que Catalunya ha experimentat d’ençà de l’aprovació de l’Estatut de 1979. Valorem positivament, per tant, la millora en la capacitat competencial de la Generalitat de Catalunya, l’avenç substancial en el finançament, l’encaix amb Europa i el món i la incorporació d'un títol de drets, deures i principis rectors que amplia els drets de ciutadania. Catalunya ha guanyat prestigi i autoritat sempre que ha defensat amb claredat i fermesa les seves aspiracions de progrés, llibertat i solidaritat. És per això, per refermar el prestigi del nostre país, que invitem a tota la ciutadania a participar massivament en aquesta decisiva consulta popular. Avui donem el nostre "SÍ" a aquest nou Estatut per responsabilitat i amb sentit constructiu, d’acord amb la millor i més compromesa tradició del catalanisme, amb voluntat d’assegurar el futur de Catalunya. Des de la convicció que hem d’avançar tots junts i sense renunciar a les legítimes aspiracions democràtiques dels catalans, considerem que refusar el nou Estatut portaria el país a un estancament i a la pèrdua d’oportunitats i horitzons de progrés. Així doncs, convençuts que ara és l'hora de mirar endavant, ens adrecem als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya per demanar-los que s'afegeixin a la Campanya cívica pel SÍ al nou Estatut de Catalunya.


EL QUE VAIG DIR

Ahir i va haver la presentació publica del manifest pel sí, a Can Palauet, la sala estava plena de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, i també i havien tots els representants del govern municipal, varen demanar-me que expliques quines eren les meves raons per votar sí, i aquestes són les que vaig dir.


" Malgrat que l’Estatut que jo voldria votar és el del 30 de setembre, crec que l’Estatut que ha sortit en les negociacions amb el Govern de l’Estat és el nou puny de sortida pel reconeixement de les nostres aspiracions nacionals. Estatut que els futurs governs i parlaments de la nostra Nació hauran d’anar desenvolupant i pactant amb fermesa.


Votaré Sí, perquè aquest ESTATUT és el futur de tots els ciutadans i ciutadanes joves i no tant joves del nostre país.

Votaré Sí, perquè aquest ESTATUT ha de representar l’estabilitat política del nostre país.

Votaré Sí, perquè aquest ESTATUT representa una millora i progrés econòmic.

Votaré Sí, perquè aquest ESTATUT ens permet pujar un graó més en el camí del reconeixement de la nostre Sobirania Nacional i el dret de l’autodeterminació del nostre poble.

També vaig dir que en l’apartat d’Ensenyament podríem disposar un millor autofinançament i que aquest repercutirà en una millora del sistema educatiu.

No hay comentarios: