10/10/07

Can Fàbregas i de Carlt, un despropòsit municipal


Desmuntar i tornar a reconstruir, quin sentit te això? Per a mi personalment cap. Gastar-se prop de dos milions d’euros encara menys.
Aleshores, que cal fer.?
Can Fabregas i de Caralt ha estat un munt d’anys ignorada per la ciutadania, i aquesta va despertar en saber-ne la seva descatalogació i que en seu lloc seria ocupat pel Corte Inglès, d’aquesta oposició ciutadana caldria tenir coneixement si realment es vol salvar l’edifici o hi ha amagat darrera seu una oposició de la construcció de la superfície comercial. En un principi sembla ser, que es vol salvar l’edifici, per tant faig un vot de confiança mentre no es demostri el contrari.
Però l’edifici es podria salvar fent-ne una rehabilitació i construint uns edificis al seu voltant d’acord amb l’arquitectura de l’entorn, i que aquest espai fos ocupat pel Corte Inglès? Tècnicament crec que és possible, i d’aquesta manera tindríem la salvació de l’edifici i una construcció que fugiria dels tons de color gris metal·litzat de dita empresa, la qual cosa li donaria un valor afegit.
No sentit res a ningú sobre aquest aspecte, tothom parla d’enderroc si o no, de trasllat i reconstrucció.
A Mataró tenim el Cafè de Mar, que ha tingut una rehabilitació, i el seu ús serà per instal·lar-hi una entitat privada, hi han naus de fàbriques que s’han rehabilitat per fer-ne habitatges.
Per què no es pot rehabilitar Can Fàbregas per fer-ne el Corte Inglès. El que no vull es que Mataró es converteixi en parc temàtic de la industrialització.