13/2/09

EL RODET MUNICIPAL

Es una evidència que el Fons Estatal d’Inversió Local, ens porta a la ciutat tot un seguit de reformes que significaran una millora. Projectes i obres amb caràcter d’urgència, que han fet que aquests s’haguessin d’aprovar de manera ràpida, per a poder-los dur a terme dins els terminis exigits per l’Estat, però això ha tingut i té una contrapartida que serveix al Govern Municipal com excusa per d’executar uns projectes i obres sense la real participació ciutadana. Aquest Govern Municipal des de sempre ha entès que la participació és i serà informativa, o sigui informar als veïns d’allò que vol fer i farà, però sense acceptar altres punts de vista i alternatives, i en el cas que ens ocupa argumentant la manca de temps disponible, i a sobre encara se'n sent cofoi de la participació. Estic parlant de la remodelació urbana que es durà ha terme al carrers Ibràn i Balmes. Aquests carrers, segons el Govern Municipal, es convertiran en un espai de prioritat invertida, això vol dir que els vianants tenen prioritat sobre el trànsit rodat. Això que ha primera vista està molt bé, té certes dificultats si analitzem el projecte amb profunditat. El carrer Ibràn, per si mateix, es un carrer que no dur enlloc, però hi ha el tram compres entre St. Antoni i Balmes que serveix actualment per poder accedir als serveis de les oficines de la Seguretat Social, a més de disposar d’una zona blava propera al centre i a les poques botigues, bars restaurant i petits negocis que hi ha ambdós carrers,també hi han de dues places de minusvàlids.
Ara tot això canviarà, es perden les zones blaves i les places de minusvàlid que no estan contemplades en el projecte, es mantenen les zones de carrega i descarrega del carrer Ibràn i possiblement aquestes s’ampliïn a un altre zona al carrer Balmes. Aquí rau el entendre del que escriu aquestes línies,el contrasentit d’aquesta reforma. Els vehicles continuaran accedint, uns per estacionar-se a les zones de carrega i descarrega i altres, per accedir a les zones blaves del carrer Campeny i del tram baix del carrer Balmes, o sigui la prioritat invertida no serà i per tant, tots aquells veïns que majoritàriament els hi agrada aquest projecte veuran com el trànsit rodat no disminueix, això sí, tindran un carrer sense voreres i uns arbrets esquifits com ens té acostumats el Govern Municipal.
L’alternativa presentada pels veïns contraris al projecte, és la de mantenir la vorera de muntanya del carrer Ibràn com a zona blava, respectar les zones de carrega i descarrega i com a mínim una plaça d’aparcament pels minusvàlids, aquest projecte està en concordança amb la reforma feta al tram baix del carrer Balmes, però l’Ajuntament ens va dir que ja estava decidit i estaven contents pel grau de discussió i participació. Però em de recorda-li a l’Ajuntament que aquest participació s’ha dut a terme gràcies a l’AAVV de Mataró Centre que assabentada del projecte va reunir en assemblea amb els veïns dels carrers, on es van constatar els pros o contres aquí escrits i que actualment l’Ajuntament únicament s’ha reunit amb una comissió per explicar el seu projecte i dir que aquest, és el que és, i que no el modificarà. L’Ajuntament te previst reunir-se amb els veïns el proper mes de Març, aquesta es la manera d’entendre la participació ciutadana, la de fets consumats.