26/1/07

El paisatge urbà


El paisatge és un dels elements del nostre entorn, i aquest al llarg del temps s’ha anat transformant i modificant. Ara ha inicis del segle XXI, Mataró s’enfronta a un llarg procés de canvis urbanístics, que configuraran el nou paisatge urbà de la nostra ciutat. Sense entrar en paral·lelismes la ciutat de Barcelona al segle XIX i a començaments del XX també es va veure transformada, però la seva transformació partia un plantejament i una planificació urbanística global, general, es sabia el que el volia i com és volia, i és va aconseguir una ciutat ordenada i homogènia, malgrat que no es varen seguir filparranda els criteris de planificació d’en Cerdà.
Mataró té un Pla General de 1996, però aquest està constantment modificant-se, tinc la sensació que s’actua ha impulsos, sense cap model clar i prou definit i aquestes actuacions fan percebre a la ciutadania que el Govern de la ciutat estigui en mans de promotores urbanístiques. Cosa que no vull creure.

El sector del Rengle, el sector Iveco, el Sorrall i el Barri de Cerdanyola, els sectors dels carrers Goya i Torrijos i de l’Illa de Fàbregas i Caralt, entre altres modificaran substancialment el paisatge de la nostra ciutat. La ciutat canviarà la seva fesomia, però, a quin preu? És diu que és vol una locomotra comercial al carrer Biada i lligar-la al centre comercial de tota la vida, tinc els meus dubtes, doncs quan es crea un pol d’atracció aquest deixa en segon terme a un altre. Les persones que vagin al nou centre comercial, on tindran al seu abast places d’aparcament, es traslladaran a peu al centre? Jo crec que no. Això em dur a preguntar-me si aquesta és la veritable política d’un Govern que és diu d’esquerres, o és correspon més a un govern de caire lliberal per tant de dretes, on estan les polítiques socials d’habitatge, hem diran que hi han uns percentatges per la construcció d’habitatges protegits de compra o lloguer, però quin? Un 10 o un 20 per cent, si de cent habitatges agafant el percentatge més alt només en corresponen 20 de protecció, això fa riure! No , és trist. Mataró on vas?